A génorzó kultusz

A Vigilus kampány és a rumor képnek hála a mai lore témája a génorzó kultusz.

Egy génorzó kultusz tulajdonképpen olyan egyedek összessége, melyek egy közösséget alkotnak és tagjaik között ugyanúgy megtaláljuk a génorzókat, mint a hibrideket, a megfertőzött áldozatokat a még teljesen emberi hordozótesteket.

Háttér

Akkor alakulhat ki például ilyen kultusz, ha egy génorzó megfertőzi más faj egyedeit a géntípusával. A hordozók teljesen lojálissá válnak a génorzókhoz és drasztikusan átalakul a szaporodásuk; elsőszülött gyerekeik már hibridek lesznek, eltorzult másai a hordozók eredeti fajának. Ezek a hibridek később újabb egyedeket fertőznek meg és a fertőzés exponenciális ütemben kezd terjedni. A negyedik generációs hibridek már tisztavérű génorzókat hoznak a világra és a ciklus ismételi magát.

Ezen tisztavérűek a hibridekkel és a más a vérvonalukhoz kapcsolód testvérükkel szoros pszichikai és genetikus kötelékben vannak és magukon viselik az eredeti génorzó, a Pátriárka jegyeit. Mivel legtöbbször ezek a közösségek vallási vagy politikai csoportok álcái mögé bújnak, ezért az Impérium a kultusz nevet aggatta rájuk.

Hierarchia

A génorzó kultusz élén a Pátriárka áll, az ő terveit követik a tagok és egyfajta atyai szerepet tölt be a közösség életében. Mellette foglal helyett a hierarchiában a Magus és a Primus, akik mindketten negyedik generációs hibridek, akik egyfajta közösség vezető szerepet képviselnek. Ők hárman és a többi génorzó alkotják a kultusz belső körét, melyet vezeti a közösséget. Alattuk helyezkednek el a génorzó hibridek, aberránsok és familiárisok.
A pátriárka és a Magus az, akik kiemelkedő szerepet játszanak a kultusz vezetésében. Egyik, vagy rosszabb esetben mindkettőjük halála esetén a kultuszon úrra lesz a zűrzavar. Ha netán a pátriárka halna meg, úgy a Magus veszi át az irányítást mindaddig, amíg a legidősebb tisztavérű génorzó nem emelkedik pátriárkává.

Génorzó kultuszok és tyranidák

A génorzók tulajdonképpen a tyranida invázió előfutárjai, mert a pátriárka pszichikus ereje egyfajta jelzőfény a warpban a tyranida kaptár flották számára. Ahogy a kultusz ereje növekszik, a jelzőfény is erősödik és biológiai értelemben gazdag világot jelez az inváziós seregeknek. Mire a kaptár flotta megérkezik az adott világba, a bolygó már vagy a génorzók kezére került, vagy súlyos polgárháborús állapotok uralkodnak a felszínén. Ugyanakkor mikor a kaptár flotta tudomására jut egy kultusz, úgy sorsa is megpecsételődik azon nyomban, mert a bolygón maradt életformákat, minden a kultusz megmaradt tagjával egyetemben emészti fel a flotta. Miután legyőzték az ellenállást, a pátriárka és a vérvonala lemészárolja a saját tagjait. Biomasszájukat begyűjti és felemészti a tyranida kaptár flotta.

A génorzó kultuszok tagjai a tyranidákat istenként tisztelik. Sokszor csak a csillagok gyermekeiként emlegetik őket. A kaptár flotta eljövetelét is ősi próféciának tekintik, az örökkévaló fénybe emelkedésük hírnökeiként. Mindenre elszánt fanatikusokként küzdenek a kaptár tudat útmutatása alapján, ha a tyranida flotta eléri világukat.

Génorzó kultuszok a Birodalomban

Jóval azelőtt nyilvánvalóvá vált az emberiség számára a génorzók fenyegetése, minthogy össze tudták volna kötni őket a tyranidákéval. Egyetlen génorzó is képes egy egész bolygót megmételyezni. Ha a kultusz tagjainak létszáma kerül többsége a lakosságéval szemben, akkor a planéta sorsa egyértelmű, bukás. Egy adott ponton túl már semmi sem segít a probléma megoldásában, csak a bolygó totális megtisztítása exterminatus által. Az első génorzó kultusz mely az Impérium tudomására jutott, a Ghosar Quintos felszínén volt nagyjából a 41. évezred közepén.
Eleinte a génorzók reprodukálási folyamatát és sebességét, valamint a fenyegetést, melyet képviseltek rendkívül alábecsülték Birodalom-szerte. Később, amikor az Inkvizíció és az Impérium is jóval több tudást gyűjtött róluk és szokásaikról, akkor döbbentek rá tévedésükre és hogy több emberi civilizációt is megfertőztek már. Ezeknek a megtisztítására Űrgárdisták küldtek, és ha már a bevetésük is kevésnek bizonyult, akkor jött a totális pusztítás, az exterminatus kihirdetése.

A kultuszt eleinte nem kezelik potenciális veszélyforrásként, mert tevékenysége a kezdetekben nem terjed ki erőszakos cselekedetekre. Generációkon át altatják a rájuk irányuló figyelmet és szép lassan foglalják el a kulcspozíciókat a társadalom belül. Ám amint fény derül a ténykedésükre, onnantól nem félnek katonai akciók alkalmazásától sem, hogy elérjék céljaikat.

Génorzó kultuszok idegen fajok között

A fertőzés melyet képviselnek nem csak az emberekre jelent veszélyt; tulajdonképpen bármilyen tetszőleges faj egyedét képesek megfertőzni, még az orkokat is. Ugyanakkor az ő esetükben, a hihetetlenül intoleráns társadalmuk miatt ez sosem hosszúéletű. Valójában elég pocsék hordozóknak bizonyulnak és csak arra jók áthidaló megoldásként, hogy más könnyebben kezelhető áldozatok közelébe férkőzhessenek általuk.

További génorzó aktivitást figyeltek meg a Tau Birodalom Ksi’m’yen septjében.

Zaisuthra rég elveszett világán is észleltek génorzók által megfertőzött eldarokat.

forrás: http://wh40k.lexicanum.com/wiki/Genestealer_Cult
jim