Az Adepta Sororitas

Ha már közeledik az Adepta Sororitas kódex és az új modellek, akkor jöjjön róluk egy kis lore:

Az Adepta Sororitas, vagy másnéven a Csatanővérek, és ahogy korábban nevezték őket a Császár Lányai egy teljesen nőkből álló divízió, az Eklézsián, vagy hivatalosan nevén, az Adeptus Ministorumon belül. A testvériség Order Militant része képviseli az Eklézsia harci alakulatát, akik könyörtelenül purgálnak ki minden eretnekséget az emberiségből és a Terra megannyi szervezetéből.
Vannak persze átfedések a tevékenységeik között a Birodalmi Inkvizícióéval, ezért és mert az Inkvizíció, valamint a Testvériség két teljesen különálló szervezet az Order Militant az Ordo Hereticussal egyetemben, egymással párhuzamosan végzi munkáját.

A hétköznapokban gyakran egy lapon emlegetik az Adepta Sororitast és a Csatanővéreket, ám az utóbbi inkább csak az Order Militant részére vonatkozik a testvériségnek, amit a legtöbben ismernek. A testvériség az egyetlen hivatalos harci egysége a Ministorumnak, miután Sebastian Thor a 36. évezredben a Vér Uralmakor kinyilatkoztatta, hogy az Eklézsia tagjai között nem lehetnek fegyvert viselő férfiak.

Ennek célja az volt, hogy korlátozza az Egyház befolyását, mert a 32-36. évezredben a Frateris Templar tagjai többször visszaéltek hatalmukkal. Ugyanakkor az Adeptus Ministorum meg tudta kerülni a rendeletet úgy, hogy az Order Militant tagjai közé kizárólag nőket vettek fel.

Történetük

Az Adepta Sororitas, vagy másnéven a Csatanővérek egy elitharcosokból álló testvériség, melynek tagjait gyerekkoruktól arra nevelték, hogy imádják és istenítsék az Emberiség Császárát. Fanatizmusuk, elhivatottságuk és megingathatatlan lelki tisztaságuk erős bástyaként áll ellen mindenféle rontásnak, eretnekségnek, és ha egyszer harcba keverednek, akkor addig meg nem torpannak, amíg az ellenségeiket a földbe nem tiporták mind egyszálig.

Tűzön-vízen át üldözik ellenfeleiket és nyomukban boltereik pusztító hangját sodorja a szél. A halál sem rettenti őket és mártírjaik vére csak megerősíti őket hitükben és bosszújuk beteljesítésében, hogy az elesettek nevére örökké emlékezhessenek méltó hősi tetteikkel.
Az Adeptus Ministorum, avagy az Eklézsia, ahogy Impérium-szerte ismeri őket a köznyelv, az Isten-Császár tiszteletére épített egyház, akiben az Emberiség megmentőjét látják és az ő fényét terjesztik a galaxisban a Birodalmi Hittel. A Csatanővérek képviselik a sereget a Felekezeten belül. Erőpáncélt hordanak és lenyűgöző harci felszereléseikkel kényszerítik térdre ellenségeiket. Az Egyház mérhetetlen gazdasága biztosítja számukra, hogy mindig a legfejletteb harci technológiákat, amiket csak a Birodalmi előállítani képes vethessék be az eretnekek ellen.

Képzésük során az Emberiség legkiemelkedőbb és legelhivatottabb harcosaivá válnak. Ahol csak felbukkannak a Császár ellenségei, ők hittel és fémmel veszik fel a küzdelmet. Ha éppen nem harci tevékenységet folytatnak, akkor szigorú kiképzésen vesznek részt, vagy éppen buzgón imádkoznak az Isten-Császárhoz.
Doktrínáik szerint, habár a fegyelem és a megfelelő taktikai képzés is fontos, és ezek járulnak a test és szellem fejlődéséhez, a lélek felemelkedéséhez csakis az imádságon át vezet az út és mindháromra egyaránt szükség van, ha le akarják győzni a Birodalom ellenségeit. A harcmezőn is kamatoztatják ezen tudásukat, hiszen az első sorokban himnuszokkal ajkaikon rohamoznak, és kérik imáikkal a Császárt, hogy segítse híveit a küzdelemben. Megingattathatatlan hitük félelmetes fegyverré válik a csatákban és egyfajta isteni inspirációként elképzelhetetlen harci tettekre sarkallja és teszi képessé a Sororitas tagjait.

Szent buzgalmukban levetkőzik földi félelmeiket, félresöprik halálos sebeiket és a testükben szunnyadó ősi erőket is felébresztik magukban, hogy végzetes pusztulást zúdítsanak ellenfeleikre. A Csatanővérek úgy gondolják, hogy hitük erősebb bármiféle acélnál, és akik látták már őket harcolni tudják, hogy a Császár szelleme kíséri őket a csatába. Sorsuk, hogy minden egyes ellenfelüket legyőzzék a küzdelemben és nem állnak meg egy pillanatra sem, amíg ezt be nem teljesítik.

forrás: http://warhammer40k.wikia.com/wiki/Adepta_Sororitas

jim