Blood Ravenek

A Blood Ravenek elszántan hajszolják a tudást, ugyanakkor az Aurelien Hadjárat óta jelentősen megfogyatkozott a számuk.

A Blood Ravenek igen erős könyvtárosokkal rendelkeznek és kiemelkednek az ellenséges egységek mozgásának az előrejelzésében és annak megállapításában, hogy mekkora erőket kell mozgósítani ellenük. Eredetük ismeretlen és maguk is csak találgatni tudják. Jelenleg a feljegyzések alapján a rend a kihalás szélén áll, hiszen elvesztették Nagymesterüket és a rendjük nagy részét a káosszal vívott évtized tartó Aurelian Hadjáratban. 

A Rend alapítását homály fedi; a saját krónikáik is csak a 37. évezred elejéről datálódnak, korábbi feljegyzéseik nincsenek, ugyanakkor a birodalmi jegyzékekben akad néhány utalás a Rendjük létezésére. Minden feljegyzés a 37. évezredet megelőzően megsemmisült; nem maradt fenn sem apróbb részlet, sem hiányos adat. Ennek következtében a Rend tagjai semmilyen információval nem rendelkeznek a származásukat illetően és még a primarkájukról sincs tudomásuk. Primarka hiányában a Blood Ravenek magát a Császárt tisztelik közvetlenül. Ugyanakkor van egy mitológikus alakjuk, Azariah Vidya, akit a Blood Ravenek Ősatyaként ismernek. 

Azariah Vidyáról úgy hírlik a Rend első tagjai között volt. A legenda szerint (mivel pontos feljegyzések nincsenek is) a Gothic Szektorban bekövetkezett lázadás
következtében a Rend Nagymestere, A Szentség őrzője és az 1. század legtöbb tagja odaveszett. Az ifjú Rend, rangidős vezérek híján, a Könyvtárosok vezetőjéhez Vidyahoz forfult segítségért. Vidya, akiről már akkor úgy hírlett, hogy jártas a pusztító erők manipulálásában; ravaszsággal és temérdek kutatással próbálta kiharcolni a győzelmeket. Tanulmányozta ellenfeleit, mozgásukat, taktikájukat. Több hónapnyi kutatás után azt állította, hogy képes legyőzni őket, mert birtokában van minden szükséges tudásnak róluk és ellentámadást indított látszólag elhagyatott Astartes erődök ellen, amikről kiderült, hogy kulcsfontosságú hadállások a Káosz számára. Tökéletes manőverek voltak, precízen és gyorsan végeztek minden ellenállóval a kampány során. A hadműveleteket követően kiderült, hogy a lázadáshoz az Alpha Legionnek volt köze, ők szervezték az egészet. A sikeres kampány után a Rend Titkos Mesterei felkérték Vidyát, hogy vegye fel a Nagymesteri címet; amit elfogyadott és mindemellett megtartotta a Fő Könyvtáros pozíciót is. Ennek köszönhetően később a Blood Ravenek tradíciójává vált, hogy a könyvtárosok két pozíciót is betölthettek egyszerre a Renden belül. 

A Blood Ravenek 5. századát sokszor nevezik Sorstalanoknak, habár ennek okait homály fedi, vélhetően egy régi történethez köthetőek az okok, amiket a Rend Könyvtára őriz mélyen, és sosem beszélnek róla nyíltan. A 38. évezredben az 5. század elveszett a Waprban a feljegyzések szerint, ám az igazság sokkal sötétebb ennél; úgy hírlik a század egyik könyvtárosát a pusztító erők elcsábították, majd a század a Káosz oldalára állt. Ennek lehetőségét is elvetette Rend, de valamilyen ismeretlen oknál fogva a század aktuális tagjai mind a mai napig hordozzák, a megváltás, a vezeklés és a szégyen jeleit a páncéljaikon. 

forrás: https://spikeybits.com/2017/07/blood-ravens-lore.html