Collegia Titanica

Az új Titanicus fegyverzet mellé jöjjön egy kis lore is magukról a Titánokról.

A Collegia Titanica az Adeptus Mechanicuson belül képvisel egy nagyobb részt, melyek tagjai a Birodalmi Titánok, a hatalmas isten-gépezetek. A Rend másik, közismertebb neve az Adeptus Titanicus, mely a pontos megnevezésük rövidítéséből – Adeptus Titanicus Collegia Titanica – alakult ki.

Története

A rend születése a Birodalom előtti időkre tehető és az Adeptus Mechanicus főbb harci egységét képezte, mielőtt a Mars és a Terra szövetségre lépett. Az Olymposi Egyezményt követően a Collegia Titanica monstrumai csatlakoztak a Legio Astarteshez és a birodalmi erők oldalán harcoltak a Nagy Keresztes Hadjáratban, hogy meghódítsák a galaxist. Az Impérium terjeszkedése során a Mechanicum több új világot is magának követelt. Ezeket aztán Kohó Világokká alakították át és a Titán Légiók bázisai lettek.
A Hórusz Eretnekség során a Collegia egy része a Mechanicum majd felével együtt fellázadt az Impérium ellen. Az áruló Titán Légiók részt is vettek a Birodalmi Palota elleni ostromban. A lázadást leverését követően az áruló Titánokat a Terror Szemébe száműzték azokkal együtt, akik Hórusz oldalán harcoltak.

Szervezet

Maga a Collegia négy divízióra tagolható: Mandati, Telepathica, Investigatus és a legfontosabb talán a Militaris, amit tulajdonképpen maguk a Titánok alkotnak. A divíziók tovább tagolhatók: légiókra vagy rendekre, melyek élére egy-egy nagymester kerül.

Militaris Divízió

A Collegia harci egységeit lehet ide sorolni, amiknek saját Princepsük és Moderatijuk is van, valamint gyalogosok és egyéb kisegítőszemélyzet a Titánok mellé. Maguk a légiók egy-egy Kohó Világhoz tartoznak, ám ritka esetben több légió is tartozhat az adott világhoz. Több osztaguk állomásozik Birodalom-szerte, így védve a kulcs létesítményeket és bolygókat. A Káosz légiók viszont többnyire a Terror Szeménél állomásoznak.

A légió erejét általában 50 működő gépezet alkotja. A veszteségek pótlása ilyen gépeknél akár több évszázadba is telhet, mivel egy titán felépítése hosszú és bonyolult folyamat. A Warlord osztályú a leggyakoribb közöttük, míg a kiemelkedő erőt képviselő

Imperatorral igen csak ritkán találkozhatunk a harctereken. Egyes értesülések szerint létezett egy még ennél is hatalmasabb verzió, az Apocalypse osztályú, melyet még a Nagy Keresztes Hadjárat idején is bevetettek.

Csak a legfontosabb kampányok során vetnek be titánokat, és ekkor is számításba kell venni a manőverezéshez nélkülözhetetlen helyet, valamint hogy teljesen kiaknázható legyen a fegyverzete az adott csatában.

Mandati Divízió

Ők a titán légió úgynevezett Végrehajtó Rendje. Mérhetetlenül hatalmas űrhajóikon utazva szállítják a pusztulást hozó Emperor osztályú titánokat, a papokat, egyszerű gyalogos, karbantartó és támogató egységeket.

Minden egyes Emperor Titán egy komplett támadó egység is egyben, mely a saját fegyverzete mellett Adeptus Arbiteseket, az Inkvizíció és az Adeptus Terra tagjait is magában hordozza, így egy világ meghódítása tulajdonképpen ennek az egy egységnek a bevetésével is megvalósíthatóvá válik.

A Mandati elit tagjait Misszionáriusokként is ismerik, és sokszor kísérik el felfedezőútjukra a Rogue Tradereket.

Telepathica Divízió

A korábbi kettőnél kisebb létszámot képviselnek, és a félelmetes Pszi-Titánokkal foglalkoznak.

Investigatus Divízió

Kutató divízió, melynek feladata a titánok megépítése, karbantartása és fejlesztése a többi számára. Összes rendjük a fő Kohó Világon, a Marson található. Ritkán vesznek részt éles ütközetben, akkor is inkább megfigyelőként, midőn tesztelésre bevetik egyik új találmányukat.

Secutarii

Másnéven a Titánörzők, a Collegia Titanica tagjait harcba kísérő gyalogosok összefoglaló neve. Ezek a skiitari harcosok hivatottak eltakarítani a titán által okozott pusztítás után hátramaradottakat. 
Legénység

Minden titánt a Moderati, a taktikai tiszt, a főmérnők, a mérnöki csapat és servitorok segítségével a Princeps irányít. A legénység létszáma függ a titán típusától.

A Princeps egymaga képes gondolataival irányítani az MIU kötelék segítségével – mellyel hozzáköti magát annak lelkéhez – a Titánt. A Titán a saját testének kiterjesztésévé válik, sebzésnél ő is fájdalmat érez, míg győzelemnél eufóriát. A kötelék annyira szoros, hogy minden nélküle töltött pillanattal romlik a mentális állapota a princepsnek, ezért van, hogy csak a legerősebb elmék képesek a feladat ellátására. Képes egymaga az összes funkciót kezelni, ugyanakkor, hogy az egész működőképes maradjon, kell mellé a fentebb említett csapat is. Nagyjából úgy lehet elképzelni ezt a köteléket, mint egy űrgárdistát egy Dreadnought belsejében. A kapocs sokszor annyira erőssé válik, hogy a Princeps testét is beépítik fizikálisan a gépezetbe és egészen annak haláláig részévé válik.

forrás: http://wh40k.lexicanum.com/wiki/Collegia_Titanica
http://wh40k.lexicanum.com/wiki/Imperial_Titan

jim