Fulgrim

A démon

Fulgrim a Hydra Cordatuson összefogott Perturaboval, az Iron Warriorok primarchájával. Ígéretet tett a Vas Urának, majd együtt útra keltek, hogy Hórusz oldalán hadba szálljanak és a Terror Szemén át az Angel Exterminatus nyomába eredjenek. Mielőtt azonban útrakeltek volna, súlyos fejtalálatot kapott a Sisyphem legénységének egy tagjától, Nykona Sharrowkyntől. Fabius Bilenak köszönhetően Fulgrim túlélte a sebet. Rövid harcot követően a Sisyphem fedélzetén, a hajónak ismét sikerült elmenekülnie és a két primarka folytathatta útját a Szemben, míg végül földet nem értek Iydris Koronavilágán. Az ősi eldar citadelbe, Amon ny’shak Kaelisbe lépve a két légió egy seregnyi Wraithguarddal és Wraithlorddal nézett farkasszemet. A csata hevében Fulgrim feladta a küzdelmet és megpróbált elmenekülni, ezzel elárulva testvérét, aki azonban a nyomába eredt. Amikor egy gömb alakú terembe értek, Fulgrim bevallotta, hogy a fegyver, amit keresnek nem létezik és tulajdonképpen azért jöttek erre a világra, hogy ő maga váljon a fegyverré. Perturabo dühében megtámadta testvérét, ám Fulgrim aktiválta a Maugetar követ, amit korábban neki ajándékozott. Perturabo erejével a kezében felfedte valódi tervét, hogy démonná emelkedjen.

Ám mielőtt Fulgrim befejezhette volna a rituálét, Perturabo elég erőt gyűjtött, hogy nekirontson testvérének, ám a lojalisták egyesített ereje – köztük az Iron Hands, a Raven Guard és a Salamander légiók – rajtuk ütött. Egyikük a csatában összetörte a Maugetar követ, amiből elég erő szabadult fel, hogy Perturabo lesújthasson testvérére a pörölyével. Perturabonak csupán testvére fizikai testét sikerült elpusztítania, ám ő ismét testet öltött Slaanesh démonhercegének a képében. Ekkor a hatalmas kígyó alakú Fulgrim megígérte testvérének, hogy útjaik később újra találkoznak, majd hirtelen eltűnt a Császár Gyermekeivel a warpban. 

Fulgrim legközelebb Hórusz hívására tűnt fel a Dwell-i ütközetben, ahol légiója élén szállt hadba a Halikarnaxes Csillagok között. Ezúttal is sikerült megúsznia egy, Shadrak Meduson által vezetett gyilkossági kísérletet. Ekkor vetette be először újdonsült pszichikus erejét a lojalisták ellen. Ezt követően Hórusz megbízta Fulgrimot, hogy a Molech-i csatára készülve titokban fertőzze meg a Devine Ház lovagjait. Feladata végeztével azonban saját dolgaiba mélyült és eltűnt a warpban, hátrahagyva légióját. Hórusz Eidolonnal együtt bíztak abban, hogy vissza fog térni a primarka, ha a lázadás eléri Terrát.

Mikor Hórusz összehívta az áruló légiókat és a primarkáikat, hogy Ullanornál gyülekezzenek, Fulgrim továbbra sem mutatkozott. Lorgar önként vállalta, hogy felkeresi testvérét és meggyőzi, hogy csatlakozzon a Hadúr tervéhez. Lorgar a webway-en keresztül egészen Slaanesh palotájáig jutott. Itt leltek rá, amint új társával, N’Karival vitatkozik. Fulgrim egyszerűen visszautasította Lorgar kérését, és nem kívánt visszatérni a harcokhoz. Lorgar azonban nem adta fel és erővel próbálta rábírni akaratát testvérére. Amint Fulgrim megpróbált lesújtani Lorgarra, Zarda Layak, a sötét apostol kimondta Fulgrim démoni alakjának igazi nevét, mellyel lebéklyózta a primarchát, aki így kénytelen volt alávetni magát Lorgar akaratának és végül csatlakozott az árulók seregéhez, akik Ullanornál gyülekeztek.

Lorgarnak azonban volt egy titkos terve, mely szerint valójában arra akarta Fulgrimot felhasználni, hogy ölje meg Hóruszt, hogy így annak helyébe léphessen Hadúrként. Terveit Actaea orákulum döntötte romba, aki elárulta Hórusznak valós indokait, miközben Zardu Layak felszabadította Fulgrimot a fogságból, így nem kellett Hóruszra támadnia, ahogy azt Lorgar korábban eltervezte. Fulgrim szerette volna, ha Hórusz végez Lorgarral, ám a Hadúrnak más terve akadt és elűzte primarcha testvérét.

Hórusz lázadása végül kiterjedt az egész Birodalomra, melyet galaktikus polgárháborúba sodort. A Császár Gyermekeiből minden kegyelem kiveszett mire Terrára értek. Amíg a többi áruló légió a Császári Palota ellen vonult, addig Fulgrim légiója Terra lakói ellen fordította minden erejét. Vezetése alatt, légiója billiónyi védtelen civil lakossal végeztek, megannyi szörnyű módon, mellyel saját vérszomjukat próbálták oltani.

https://wh40k.lexicanum.com/wiki/Fulgrim#40K#napilore#fulgrim#emperorschildrenjim