Kharadron Overlordok

A Kharadron Overlordok olyan duardinok, akik a Káosz Korában elhagyták a hegyeket, hogy az egekben leljenek új otthonra.

Történetük

A Kharadron Overlordok társadalma katonai és kereskedelmi is egyben. Rokonaikhoz hasonlóan a Kharadron Overlordok alacsonyabbak, mint az emberek, széles vállaikról, vastag szakállukról, nagy kitartásukról és mogorva természetükről ismertek. Ahogy a Fyreslayerek mindig megtartják szavukat, úgy a Kharadronok számára az eskü szentsége mindenek felett áll. Ugyanakkor más duardinokkal ellentétben nagyobb valószínűséggel használják ki a szerződésben lévő kiskapukat, különösen abban az esetben ha ezzel jelentős profitra tennének szert.

A Kharadron Overlordok egyaránt jeleskednek a kereskedelemben és a háborúban, és nem okoz számukra különösebb erőfeszítést, hogy gyorsan váltsanak a kettő között, ha a szükség úgy kívánja. Például, mielőtt a hegyen bányászati ​​tevékenységekbe kezdenének, először legyőzik az ott lakó népet, akik primitív rituálékhoz használják csak a területet. Majd később nem haboznak felkeresni a legyőzötteket, hogy békés kereskedelmi szerződéseket ajánljanak nekik. Kezdetben a Kharadron Overlordok fémszerszámokkal, fegyverekkel és állati bőrökkel kereskedtek, de midőn csökkent a Káosz befolyása a Halandó Birodalmak szerte, a kereskedelmi partnereik száma megsokszorozódott, mert a nomád törzsek előbújtak addigi rejtekhelyeikről.

Az égi kikötőknek mindegyike több száz üzleti partnerrel rendelkezik, és a Kharadron repülőgépek nem csak a számtalan bányász​​területüket és kereskedő útvonalakat őrzik, hanem gyakran csatákba állnak, hogy ezzel támogassák kereskedelmi partnereik érdekeit. A gyakorlatias Kharadronoknak sokkal jobban kedvez a jövedelmező kereskedelmi útvonalak védelme, mint a Káosz Korban őket leginkább jellemző elszigetelődés. A kereskedelem jelenleg mind a hat fő égi kikőtőben virágzik. A Kharadronok sikere nemcsak a kemény munkában rejlik, hanem az elveikhez való szigorú ragaszkodásban. A Kharadron-kódex meghatározza a kereskedelem szabályait, egyértelművé teszi, mely kereskedelmi partnereket kell védeni és melyeket saját hadereire bízni, ha megtámadják. Őrültségnek tekintik a kizárólag érzelmeken alapuló döntés meghozatalát.

A Kharadron társadalom egy olajozott és szakszerű gépezet. Ez egy többszintű meritokrácia, amelyben minden hajót, klánt, társaságot, céhet és a Kharadon Tanács tagját a tehetségük, a közelmúltbeli sikereik alapján választanak meg a pozíciókra. A pusztán az öröklésen alapuló hatalom birtoklása a Kharadron Overlordok szerint a biztos kudarc útja. Minden ügyletük összhangban áll a Kharadron kódexxel, és mindaddig, amíg annak szövegét betartják, az ügylet tisztességesnek tekinthető.

Égi Flották

A Káosz Korában a civilizációk felbomlottak, és arra kényszerítették az ott lakókat, hogy elmeneküljenek hazájuk romjaiból. Sok száműzöttet meggyilkoltak vagy elfogtak és rabszolgasorba taszítottak. Azok, akik elmenekültek, rejtekhelyeket kerestek maguknak, vagy nomádokként éltek, és örökké úton voltak, hogy az ellenséges seregek ne érhessenek a nyomukba. A duardin népet kiszorították a hegyvidékekről, csak Aqshy-ban, ahol a Fyreslayerek éltek ősi házaikban voltak képesek megálljt parancsolni a betolakodók hordáinak. A legtöbb száműzött duardint azonban megölték, mert ellenségük számos volt. Chamonban azonban néhány duardin váratlan irányba vette útját – az ég felé. A Kharadron Overlordok ősei ott vetették meg lábaikat, legújabb fegyverükkel: az égi hajókkal.

A korai tervek alapján később létrejöttek az Arkanaut osztályú léghajók. Karcsúak, páncélosak és a legénység valamint a harcosok szállítására képes Arkanaut fregattok váltak a Kharadron-flották fõ gerincévé. A duardinok az első napon megtanulták, hogy a hajóikat a lehető legtöbb fegyverrel szereljék fel. Az atmoszférát a káosz seregei nem érintették, de a duardinok tudták, hogy idő kérdése, és a veszély a felhők között is felbukkan. Az égi házak, amelyek korábban csak ideiglenes menedékül szolgáltak, kibővültek, és hatalmas városokká nőttek. Amikor felfedezték a légkör valódi gazdagságát, minden földi élethez való visszatérési tervüket feladták.

Az égi flottákat használják az aether-arany felkutatására és a bányászok védelmére. Az égi flották rakományt szállítanak, és minden egyes járőrflotta karbantartja az úszó városok feletti és körüli légteret, valamint a közös kereskedelmi útvonalakat. Lényegében az égi flották a Kharadron Overlordok életének legfontosabb elemei. A különböző égi kikötőkben minden fiatal arra vágyakozik, hogy a repülőgépek fedélzetén szolgáljon. Heves verseny van a társaság által szponzorált aeronautikai akadémiák között. Ott a már leszerelt személyzet és a kapitányok tanítanak – és hírhedt módon könyörtelen ítéleteket hoznak -, hogy csak a legtehetségesebbek számára kínáljanak előrelépést.

Mint azt a Kharadron-kódex kimondja, minden hajón kell lenni egy kapitánynak. A személyzet tagjai jóllehet különféle családokból és háttérből származnak, ám a fedélzetén az esküjük és a rituálék összekovácsolják őket. A kódexük értelmében bárki kapitányi rangra emelkedhet, ha az aktuális kapitány sorozatos kudarca következtében lefokozódik és a legénység tagjává válik. Ez nem számít lázadásnak, egyszerűen a teljesítményt értékelik többre a Kharadronok és számukra ez természetes változás. Ha elegendő hajót állítanak egy kötelékbe, akkor egy admirálist neveznek ki a parancsnoki feladatra és minden égi kikötőben több ilyen admirális is rendelkezésére áll. A fedélzeten tartózkodásuk során az admirálisok kivételével senkinek nincs joga megtagadni a parancsot. A flotta többi tisztje nem az Arkanaut akadémiákról származik, hanem inkább a céhek szakemberei.

Az Arkanaut Fregattok és az Ironcladek a flotta hadihajói ám az admirálisok belátása szerint szállítóhajókként is funkcionálhatnak. A Grundstok hajók kísérő és gyors támadó feladatokra felbérelt tagjai a flottának. Volt azonban már arra is példa, mikor a rajtaütésekre vagy akár nagyszabású csatákra csak ezeknek a hajóknak a felhasználásával került sor sikeres és jövedelmező módon ezzel megkímélve a saját flottájukat.

Égő kikötők

A Kharadron Overlordok 6 legnagyobb városa az egekben:
Barak-Urbaz
Barak-Mhornar
Barak-Zilfin
Barak-Thryng
Barak-Zon
Barak-Nar