Khorne, a Vér Istene

A napi lore rovatban ismét Age of Sigmar téma következik, habár Khorne, mint isten a 40K univerzumban is létezik. Nézzük mit érdemes tudni róla Sigmarban.

A Káosz istenek, a pusztítás és anarchia megtestesítői a Halandó Világokon kívül lakoznak. Örökkévalók és hatalmuk szinte végtelen, démoni entitások, akik csak uralkodni és megfertőzni akarnak mindent. Ahogy állandó hadban állnak a Halandók Világok lakóival, úgy egymás között is folyton viszálykodnak. Ezekből Khorne, a Vér Istene kerül ki legtöbbször győztesként. Hívei óriási harcosként ábrázolják, ki alakjával még a csillagokat is eltakarja. Izmos testét díszes réz lemezekből alkotott páncél védi. Vicsorgó arca, mint egy dühös harcikutya, s szemei végtelen gyűlölettel teli tombolásról árulkodnak. A Vér Isten hatalmas koponya trónján ülve üvölti a világokba sosem múló csatakiáltását. Oldalán óriási kard, amit Világok Megsemmisítőjének neveznek, vagy a Mindenek Pusztítójának és más hasonlóan vésztjósló névvel illetnek. Egyetlen csapásával képes rést vágni a valóság szövetén, elpusztítva ezzel városokat, vagy hitetlen seregeket, így hirdetve a Vér Isten elégedetlenségét.

A Káosz Világában az istenek ereje minduntalan változik. Khorne pokoli uralma azonban régóta messze a legnagyobb mind közül. Közepén a Réz Fellegvárral, melyet a Koponya Trón köré felvont számtalan bástya, kohó és harci állás alkot. A Fellegvárat továbbá árkok és erős vasalt falak is védik. Khorne birodalma megszámlálhatatlan mérföldeken át tart. Kopár, hamu fedte sivatag, melyet törött csontok, szakadékok, sötét erődök és vulkánok jellemeznek, és ahol a Vér Isten alattvalói vívják egymás ellen örök háborúikat.

Koponyák Útja

Nem imával istenítik Khornet, hanem vérszomjas csatákkal. Amíg dúl a harc Khorne ereje egyre csak nő, így alattvalói mindenben a harcot keresik. Igaz hívői tudják, számára mindegy honnan ömlik a vér, és egymás ellen fordulnak, ha nem akad más ellenfél éppen.
Sokféle indoka van egy halandónak, hogy Khorne útjára lépjen. Vannak olyanok is, akiknek nincs választása, mert Khorne hívők közé születtek, vagy éppen azok igázták le korábbi klánjukat. Mások gyors hatalomszerzést látnak benne, hiszen mi más módja lenne könnyen megszerezni valamit, mintsem elvenni másoktól? Nagy harcosok, primitív vadászok, erősek, ki vezetni akarnak és a gyengék, akik erőt keresnek mind egytől egyig Khornehoz fordulnak a hatalomért és később, akár démoni erőkkel is lepaktálnak. Elsőre a nagy siker mellett eltörpülnek a kis ár, melyet a halandó fizet érte. Ám idővel mindenki rájön, hogy a Vér Istene egyre többet kíván tőlük és egy napon nem marad más csupán a vérszomj, mi kitölti napjaikat.

Khorne útja nem más tulajdonképpen, mint önző és erőszakos sodrás a harcok folyamában a végtelen felé. Minden hívő a saját dicsőségét hajszolja és nem törődik bajtársaival. Sokan halnak meg a csatamezőn a Vér Istenének nevét kiáltva. Ám a legnagyobb túlélik és a nyolc ősi próbát kiállva a Vértestvérek közé emelkednek.

Kik méltóak istenük figyelmére és sötét adományok birtokosai, azoknak sikerül elég magasra emelkedniük a rangsorban és idővel Khorne kiemelt bajnokaivá léphetnek elő. Ezek a kinevezések hatalmas jutalmakkal járnak. Halandók erejét meghaladó képességekre tehet velük szert, testük a páncélnál is erősebbé válik, hogy az egyszerű fegyverek kárt ne tehessenek bennük és a démoni fegyvereket is játszi könnyedséggel forgathatják majd. Ugyanakkor a Vér Istenét dicsőíteni korántsem teljesen veszélytelen. Khorne nem tűri a hibát senkitől és egyetlen félresikerült harc szörnyű véget hozhat alattvalójának fejére. A Káosz Istenének haragjai mindenkire lesújt, ki csalódást okoz számára. Ha egy harcosnak sikerül a Vértestvérek közé emelkednie, sorsának csak két vége lehet: örök dicsőség vagy véres halál…

http://ageofsigmar.wikia.com/wiki/Khorne 
jim