Mortarchok

Most, hogy Nagash seregeinek vezére új taggal bővült nézzük meg, mit kell tudni a Mortarchokról.

Tulajdonképpen mik/kik ők?

A Mortarchok Nagash leghatalmasabb vezérei, akiket a legfélelmetesebb élőhalottak közül választottak ki, és akik részesültek a Halál Isten végtelen hatalmából. Mindegyikük felbecsülhetetlen értékű képességeik miatt került hatalomra annak érdekében, hogy intrikák és háborúk egész sorával bővítsék a Nagy Nekromanta birodalmát.

Mannfred, az Éj Mortarchja. Nem őszinte természete miatt kapta e nevet. Keserű és csalódott kudarcai miatt, ezért Nagash szolgálatában keresi a végzetét. Azonban saját titkos terveket is sző a háttérben. Erejét és hasznát mutatja, hogy Nagash még nem égette porrá.

Mannfred mestere az intrikának, valamint a terror és a zűrzavar az ő taktikája. Ha ellene küzdesz, akkor készülj fel a rajtaütéseire, csapdákra és a rettenetre, melyet rádszabadít, ha a nyomába erednél. Mannfred szemében az őszinte harc a bolondok fegyvere.

Hol olvashatunk róla? Josh Reynolds Fekete Piramis című regényében.


Neferata a Vér Mortarchja, a legelső vámpír és az átkok mestere. Félelmetes erejével uralkodik alattvalói felett, akik szüntelenül versenyeznek a harcmezőkön a kegyeiért.

Vérlégiója sötét erőknek parancsol, gyakran az elit Vér Lovagokat is bevetik, ha úgy kívánja a helyzet. Neferata erői fáradhatatlanul munkálkodnak, hogy belülről fertőzzék meg azokat a királyságokat, melyeket meg akarnak hódítani.

Hol olvashatunk róla? David Annandale, Neferata: a Vér Mortarchja regényében.


Fekete Arkhan a legidősebb és leghűségesebb Nagash szolgái között, akivel már halandó korában is együtt harcolt a nekromanta. Arkhan minden kétséget kizáróan utánozhatatlan, ha a sötét erők használatáról van szó. Nagash legtitkosabb és legfontosabb feladatai egyikével bízta őt meg, a Fekete Piramis létrehozásával, melyen Arkhan végtelen szenvedéllyel és elszántsággal fáradozik.

Arkhan vezeti a Szentség Légióját, a holtak seregét tele varázslókkal, valamint a Null Myriadot, az Ossiarch Bonereaperek egy különleges légióját, melyet fáradhatatlan munkája elismeréseként kapott Nagashtól.

Hol olvashatunk róla? Josh Reynolds, a Nagash Visszatérte regényben..


Lady Olynder, akit Nagash emelt fel egy halandó királynő porhüvelyéből, és a végzet rothadó aurájával terjeszt kétségbeesést és félelmet ellenségei közt.

Lady Olynder a Gyász Légió élén küzd a Holtak Uráért. Fegyverük a puszta terror, és még a legmerészebb harcosok is félve iszkolnak a Királynő haragja elől.

Hol olvashatunk róla? A Nighthaunt Battletome-ban.


Orpheon Katakros egykor ghuri hadvezér volt. Nagash erőinek megsemmisítésétől tartva azonban tárgyalni kezdett a Nagy Nekromantával, örök szolgálatot felajánlva neki. Most ő a Nekropolisz Mortarchja, és valószínűleg a legnagyobb tábornok, melyet a Halandó Világok valaha láttak.

Katakros kifinomult és veszélyes fegyverré formálta elméjét, és csak akkor folyamodik erőszakhoz, amikor feltétlenül szükséges.

Hol olvashatunk róla? Az Ossiarch Bonereapers Battletome-ban.