Tzeentch Labririntusa

Tzeentch birodalma a warp mélyén van puszta mágiából életre keltve. Mi található a Kristály Labirintus mélyén?

Tzeentch Labirintusa, avagy más néven a Kristály Labirintus a Káosz Isten birodalma a warpban. A warp megannyi tere közül ez a legbizarrabb és felfoghatatlanabb, mert a kristályos szerkezete arra készteti az utazót, hogy mind a kilenc dimenzióját egyszerre tapasztalja meg. Ez a hatás nem csak eltorzítja az érzékeit a behatolóknak, de megingatja őket céljaikban és őrületbe kergeti őket. A többi káosz isten birodalmával ellentétben ezt nem védik démoni harcosok, hanem engedik had vesszenek el benne maguktól a betolakodók.

Örökké változó utak színtiszta kristályból a szivárvány minden színében alkotják a birodalmat. Hazugságból és ármányból fogant titkos járatok vezetnek ki belőle,hogy beszivárogjanak más istenek birodalmába, így összekötve a Káosz Uralmát. Maga a labirintus nem rendelkezik démoni őrökkel,hogy megvédjék. Csakis a legerősebb elmével megáldottak bírják számtalan illúzióit. Fénylő folyosói nem csak a fényt verik vissza, hanem reményt, gyötrelmet, álmokat és rémálmokat egyaránt.

A labirintus nem csak visszatükrözi a valót, de el is torzítja, szétszakítva ezzel reményt és célt, midőn őrületté és kétségbeeséssé változtatva azt. Tzeentch tudatalattijával örökké változtatja, újraformálja a labirintusát. Mindazok, kik elvesznek benne, a végtelenségig kóborolnak tébolyult elmével és törött álmokkal. 

Az útvesztő közepén áll a Lehetetlen Erőd. Az épület folyamatosan új tornyokkal, falakkal és kapukkal bővül, mind átadva helyét újabb őrült formáknak. Az ajtajai és kapui egytől egyig tárva nyitva vannak az egyik pillanatban, így emlékeztetve éhező szájakra, majd hirtelen összezárulnak ,hogy megakadályozzák a bejutást. Az Erődön belül nem létezik tér és idő sem, valamint a gravitáció is állandóan változik, vagy akár el is tűnik egy pillanatra. Falai a szivárvány minden fényében pompáznak. Azon halandók számára, kik a fizikai valójukhoz vannak kötve, az erőd áthatolhatatlan.

forrás: https://spikeybits.com/2017/02/the-maze-of-tzeentch-lore.html