Belisarius Cawl

Belisarius Cawl az Adeptus Mechanicumon belül egy Archmagos Dominus, aki évezredeken át érintett volt a Birodalmat érintő legtitkosabb ügyeiben. Először nyíltan azonban csak a 13. Fekete Hadjárat során tevékenykedett a 41. évezred vége felé. Cawlt a Dominatus Dominus névvel is illetik, ami a Mesterek Mesterét jelenti, a Mechanicumon belüli egyik legmagasabb rangot jelölve. Ellentétben azonban a többi Mechanicumban tevékenykedő Tech-pappal, ő nem az elveszett tudást akarja felfedezni, vagy másolni, hanem újat akar alkotni.

Cawl több tízezer éves, de máig rejtély miként volt ezt képes elérni. Már kétszer is törölték emlékeit, így saját maga előtt is homály fedi eredetét. Úgy hírlik, hogy idegen technológiát használt a gépi bionikus implantátumok mellé, hogy meghosszabbítsa életét, ezzel kiölve testéből a maradék emberi részeket is. 
Először a Horus Eretnekség idején bukkan fel, ám akkor még csak tech-akolita volt egy Mechanicum bolygón a Trisolian rendszerben. Akkoriban úgy hitte maga a Császár az Omnissiah és megtagadott több alapvető Mechanicum dogmát is, mert újítani akart. Hitt az emberi létben és visszautasította a többi Tech-pap által is preferált kibernetikus átalakításokat rajta. 

Ugyanakkor már ezen idő tájt is végzett magán kísérleteket, és megpróbálta sebészi úton az agyát bővíteni, hogy ez által az intelligenciáját is fejleszthesse. Később a Trisolian rendszert maga Horus és az általa vezetett áruló erők rohanták le. Cawl undorodott a megrontott Horus láttán, ám, hogy túléljen, hűséget színlelve felesküdött rá. Cawl és társa Friedisch Adum Ship Qvo együtt megölték Aspertiát, Cawl korábbi mesterét és megszöktek a Trisolian rendszerből, valamint sikerült mestere minden tudását és klónozási technológiáját magával menekítenie.

Az Eretnekség után Roboute Guilliman két kiemelkedően fontos üggyel bízta meg Cawlt, arra az esetre, ha a primarka meghalna. Az egyik, hogy fel tudják őt támasztani, míg a másik a Primaris gárdisták megalkotása volt.

A 13. Fekete Hadjárat idején Cawlt egy Harlequin Shadowseer irányította egy a 4. Fekete Hadjárat óta rég elfeledett bolygóra. Miután legyőzte az ott állomásozó orkokat, megszerzett egy fontos ereklyét, valamint pilonokat, amik képesek voltak az Immatérium visszatartására. A titokzatos shadowseer útmutatása alapján visszatért Cadiára, hogy segítsen a Káosz erői ellen küzdőknek. Kényszerű szövetséget kötött közben egy necron lorddal, Trazynnal és a párosuk aktiválta ezeket a pilonokat a bolygó védelmében. Erőfeszítéseiket a kezdeti sikerek után Abaddon döntötte romokba, amikor a Blackstone erőd maradványait Cadia felé irányította és megsemmisítette a planétát. Cawl elmenekült a rendszerből több társával, úgy, mint Saint Celestine, Greyfax inkvizítor és Marius Amalrich Marshal.

A Fekete Légió üldözőbe vette őt az ereklye miatt, aminek a
mibenlétéről továbbra sem lehetett tudni semmit és csak Eldrad Ulhtrannak és az eldarok közreműködésének köszönhették, hogy Kalisusos a webwayen keresztül elmenekülhettek a Káosz erői elől. 

Az eldarok Macraggeig kísérték a társaságot, ahol fény derült a titkozatos ereklye mibenlétére is, ami nem volt más, mint a Császár Kardja és egy erőpáncél, mely képes volt feléleszteni a sztázisban lévő primarkát, Roboute Guillimant. Az Ultramar kampány során sikeresen működött együtt az eldarokkal, hogy felélesszék a primarkát, akinek a segítségével immár sikerült visszaverni a Káosz megszálló erőit a Ultramarról. 

Cawl elkísérte az ezt követő hadjáratra is Guillimant és egyike volt azon keveseknek, akik elérték Terrát. Ott beszélt Guillimannel a közte és a Mars közötti paktumról és hogy a munkálatok a vége felé közelednek, majd útra kelt a Vörös bolygóra, hogy felügyelje azok sikeres végrehajtását…

forrás: https://spikeybits.com/2018/06/master-masters-belisarius-cawl-lore.html

jim