Dark Angels, az első légió

Ha már ennyi hír kering a neten, hogy az új Primarka nem lesz más, mint Lion El’ Jonson, akkor nézzük is meg életének néhány fontosabb állomását.

Lion El’Jonson avagy más néven az Oroszlán a Dark Angel rendház Primarkája. Testvéreihez hasonlóan őt is a galaxis egy távoli pontjára “”száműzte” a Káosz ármánya. Calibanra került végül, egy gyönyörű ám a Káosz erői által megrontott világ, mely közel esett a Terror Szeméhez.

Fiatalsága

Jonson űrkapszulája Caliban egy elhagyatott részén ért földet, minden ember lakta településtől távol. Arról nincsenek feljegyzések hogyan maradhatott ilyen körülmények között életben, hiszen minden más halandóval rég végeztek volna percek alatt azok a veszélyek, amikkel ő évekig együtt élt ott. Közel tíz évig élt kint a vadonban, egyedül, bármiféle segítség nélkül. Ezt követően találkozott az első emberrel.

Jonsont a Rend több harcos lovagja találta meg, akik épp küldetést teljesítettek. A lovagok már arra készültek, hogy megöljék őt, ám egyikük, akit Luthernek hívtak észrevette, hogy nem egyszerű halandóval lehet dolguk, és megakadályozta társait abban, hogy végezzenek vele. Luther és a többi lovag visszatért vele a Kolostor Erődjükbe és elnevezték őt Lion El’ Jonsonnak, ami annyit jelentett, hogy az Erdő Oroszlánja, mely méltón jelezte a körülményeket, amikben rábukkantak.

Jonson hamar beilleszkedett és villámgyorsan elsajátította a bolygó nyelvét, habár az azt megelőző 10 évben egy szó sem hagyta el ajkait. Luther és Jonson között mély barátság alakult ki. Jonsonból kiváló stratéga lett és megállíthatatlanul érte el kitűzött céljait. Együtt emelkedtek a Rend belső ranglétráján és hirdették azt küldetéseik által.

Hadjárat a Szörnyek ellen

Amikor a Rend létszáma jelentősen megnőtt, akkor Jonson és Luther elszántan küzdöttek azért, hogy az erdők mélyén élő szörnyek ellen hadjáratot indíthassanak. Luther szónoki tehetség kihasználva győzött meg több Nagymestert is más kolostorból, hogy csatlakozzanak ügyükhöz és egy évtized alatt Jonson vezetésével teljesen megszüntették a szörnyek jelentette fenyegetést. Ezek után nevezték ki Jonsont Legfőbb Nagymesterré a Renden belül, ami elültette Lutherben az irigység magvait.

A Császár érkezése

Ám eljött az idő, amikor a Császár felderítő csapatai elérték Calibant. Jonsonra rögvest az első Légióját bízta a Császár, midőn rájött, hogy egyik elveszett fiára bukkant. Luther és a többi lovag, akik sikeresen megmérettettek immár az Első Légió Astartesei közé tartoztak. Miután a sorozások lezárultak és a Légió készen állt, Jonson egy régi calibani mítosz alapján átnevezte őket Dark Angelssé azaz, a Sötét Angyalokká. Luther, ki túl idős volt ahhoz, hogy Űrgárdista válhasson belőle, volt az első, akin genetikai beavatkozásokat végeztek és Jonson másodparancsnoka lett. Ezek után Jonson a Császárral és új Légiójával együtt útra kelt, hogy teljesítse apja akaratarát.

A Nagy Keresztes Hadjárat

Nem sokkal a Nagy Keresztes Hadjárat és a Sarosh Kampány kezdetét követően az Oroszlán Luthert több száz Dark Angel társával – főként calibani származásúakkal – visszaküldött szülőföldjükre, Calibanra. Látszólag azért, hogy új egységeket toborozhassanak, ám Luther úgy érezte száműzték őket.

Midőn a Császár Horust nevezte ki Hadúrnak, a Primarkák reakciója vegyes volt. Többen támogatták a döntést Horus személye miatt, míg mások tiltakoztak. Az Oroszlán és a Farkas is sértettnek érezte magát, mert úgy hitték ez annak a jele, hogy Horust tekinti a Császár a legkedvesebb fiának közülük.

50 évvel később Luther és társai egy hatalmas lázadással néztek szembe Calibanon. A Zahariel könyvtáros által vezetett vizsgálatot követően kiderült, hogy a bolygót ismét megfertőzte valami és a szörnyek újra feltűntek és többen a Rendből úgy hitték ez annak a jele, hogy az Oroszlán elfordult tőlük.

Az egész középpontjában egy titkos terrai varázsló társaságot állítottak, kikhez warp szörnyek és torz élőholtak feltűnését párosították. Miután értesült Horus árulásáról, Luther kikiáltotta Caliban függetlenségét és szembeállt Terrával, valamint az Oroszlánnal.

Az Oroszlán és a Farkas

Csupán néhány történet maradt fenn az Oroszlánról a Hadjárat idejéből.

Ezek közül az egyik, amit csak úgy ismernek az Oroszlán és a Farkas:A Nagy Keresztes Hadjárat idején történt, hogy a Dark Angelek és a Space Wolfok megtámadtak egy bolygót, melynek vezetője nyíltan tagadta meg a Császárt és ezrével áldozta a démon patrónusának saját papjait. Ezen felül Leman Russt is személyesen megsértette azzal, hogy a Császár Talpnyalójának nevezete őt. Válaszul Russ megfogadta, hogy személyesen ő fogja a fejét venni ezért, és azonnali támadást sürgetett. Ezt visszautasította az Oroszlán, mert napokig gyűjtötték a szükséges információkat a támaszpontjuk védelméről és egy átfogóbb szervezett támadást tervezett. A Dark Angelek támadása sikerrel zárult, de Russ csak a fedélzetről nézhette, ahogy Jonson végez az árulók vezérével. Ezt követően leviharzott ő is az áruló vezér csarnokába és Jonsont látván haragra gerjedt. ennek következtében megütötte testvérét majd kettejük párharca egy teljes napon át zajlott, ám egyikük sem aratott diadalt. Miután végre abbahagyták, Russ nevetni kezdett az egész szituációban, hogy tulajdonképpen ők min is vesztek össze. Ám az Oroszlán ezt korántsem tartotta ennyire viccesnek és végső csapásával kiütötte a Farkast.

Russ testét társai vitték ki a csarnokból, de mire eszméletéhez tért, a Dark Angelek már messze jártak, úton egy új kampány felé. A Primarka bosszút esküdött, sértett becsülete miatt, és a mai napig többször előfordul, hogy harcosaik párbajjal emlékeznek meg erre az eseményre. Vannak, akik szerint ez közelebb hozta a két rendet, ám sokszor ez a rivalizálásuk nyílt konfliktusokhoz és gyanakváshoz vezetett.

Horus Eretnekség

Jonson épp a Gordian Liga ellen küzdött a Pajzs Világoknál, amikor értesült Horus árulásáról. Az oroszlán tudta, hogy ha Horus sikerrel akar járni, akkor előbb vagy utóbb Terrával kell, hogy szembeszálljon, hiszen amíg a Császár a Birodalmi Palota mélyén biztonságban van, addig nem győzhet és válhat az Emberiség új Vezetőjévé. Úgy döntött, hogy megakadályozza Horust abban, hogy sikeresen megtámadhassa a Palotát. Egy kisebb egység élén a Diamat világba ment, hogy megszerezzen egy ostromfegyvert, amire Horusnak mindenképpen szüksége lenne egy esetleges Palota elleni támadáshoz. A hihetetlen túlerő ellenére sikerrel járt, és csupán néhány osztaggal látszólag térdre kényszerítette Horust, anélkül, hogy konfrontálódnia kellett volna a seregeivel.

Diadalát követően az Oroszlán Perturaboval találkozott, aki épp úton volt légiójával Ferrus Manushoz az Istvan V-re, hogy felvegyék a küzdelmet Horussal. Jonson, látván a lehetőséget, hogy Horus bukását követően őt válasszák Hadúrnak odaajándékozta a fegyvert Perturabonak, a támogatásáért cserébe. Ezt követően az oroszlán visszatért légiója élére a Pajzs Világokba.

Horus elterelő hadműveletei kapcsán a Night Lordsokat a Keleti Végekbe küldte, ahol a Thramas Hadjárat során több lojalista világot is romba döntöttek. Konrad Curze a kampány során a Tsagualsa bolygóra hívta testvérét az Oroszlánt. Az Éji Vadász ott beavatta őt a próféciába és a Dark Angelek eljövendő sorsába. A megbeszélés végül küzdelemig fajult, amiben Lion a nyakán szerzett vágást és Curze pedig a hátába kapott egy kardot. Ezek után az Oroszlán egy warp gépezet felkutatásába kezdett, mellyel egész flottákat lehetett warp ugrással mozgatni. A gépet felhasználva próbálta ismét a Night Lordsok útjába állni és megküzdeni testvérével. Curze azonban újult erővel támadt vissza és több egységével is az Invincible Reason fedélzetére szállt. A csata Curze menekülésével ért véget és Sevatar Első Kapitányt is fogságba ejtették. Ez után a Dark Angelek Terra felé vették útjukat, ám túl későn érkeztek, hogy megakadályozzák az ütközetet és a Császár közvetlen megtámadását.

Hazatérés Calibanra

Jonson megtörten tért haza Calibanra, hogy feltöltse légiója sorait és újra találkozzon barátjával. Amikor a hajóik orbitális pályához értek, a felszínről óriási sor tüzet zúdítottak rájuk. A flotta visszavonulóra kényszerült és Jonson próbált rájönni, hogy mi is történhetett. Egy kereskedő hajótól tudta meg, hogy Luther mérgezte meg az űrgárdisták elméjét és vette át a hatalmat. Jonson úgy látta, hogy ez csakis a Káosz műve lehet. Haragját a bolygóra szabadította. Szisztematikus bombázás rendelt el, hogy mindent porig romboljanak.

A planéta lángokban állt és a védelem darabjaira hullt. Személyesen vezette erőit a védők ellen, akik a Rend Kolostor Erődjében kerestek menedéket. Itt talált rá Lutherre, és úgy hitte a Káosz végleg megrontotta, semmit nem hagyva öreg barátjának korábbi mivoltából. A Káosz Istenei olyan erőkkel ruházták fel, amivel felvette a versenyt Jonsonnal, ám végül alulmaradt.

A Végső Csata

Kettejük csatája gigászi volt, és egy pszichikus támadással végzetesen megsebezte Jonsont korábbi barátja. Luther ekkor ébredt tudatára annak, hogy mit is tett valójában. Földre rogyott, nem volt többé hajlandó küzdeni, de már késő volt Jonsonnak. a Káosz istenei felismerték, hogy ismét vesztettek, ezért hatalmas warp viharokat küldtek a felszínre, ami mindennel végzett, kivéve a Kolostor Erődöt. Mikor a Dark Angelek leszálltak ismét, az új bolygó felszínére, megkeresték a romokat és ráleltek Lutherre, aki csak érthetetlenül annyit motyogott, hogy az Éjszaka Vigyázói vitték el az oroszlánt és egy napon majd visszatér. A Sötét Angyalok nyomát sem lelték Primarkájuknak. Luther megmaradt követőit szétszórta a warp vihar a galaxisban és azóta is csak Bukottakként ismeri őket a Birodalom.

Jonson sorsa

Nagyon keveseknek adatott meg, hogy ismerjék Jonson valódi sorsát, aki a Szikla alatt pihen és várja a Vigyázókkal együtt, hogy eljöjjön az idő, midőn újra szükség lesz rá és hogy új, hatalmas Hadjáratba vezesse fiait. Rajtuk kívül csupán maga a Császár tud e titokról.

A 41. évezredben úgy hírlik ő az egyetlen (azóta Guillimanről is tudjuk persze) biztosan életben lévő Primarka.
Ajánlott olvasmány a cikk után: Mitchel Scanlon – Angyalok eljövetele

Illetve a Lexicanum 18. adása, amely a Dark Angels rendházzal foglalkozott: https://youtu.be/a23IXRWXT7Q
forrás: https://spikeybits.com/2015/09/40k-lore-the-dark-angel-lion-el-jonson.html#40k#napilore#darkangels#lioneljohnson

jim