Sanguinius bukása – A signusi csata

Signus Primeot választotta ördögi tervéhez Horus, hogy a lojalisták erőit megossza és a Blood Angeleket a káosz erői 
segítségével végleg elpusztítsa. 

Azért, hogy a lojalisták erőit meggyengítse, Horus a Blood Angelek seregét a galaxis másik szegletébe küldte ahol csapdába csalták őket. A Signus csillagrendszerbe rendelte őket a Hadúr, az Ultima Segmentum közelébe, aminek 7 bolygóját és 15 holdját a káosz erői véres küzdelemben már az uralmuk alá hajtottak Kyriss a Perverz nevezetű Slaneesh démon herceg 
vezetésével. Az Anygalok abban a tudatban érkeztek, hogy az embereket kell felszabadítani a xeno rabság alól, és semmi sem indokolta Sanguiniusnak, hogy ne bízzon meg testvére és barátja Horus Hadúr döntésében. 

Amikor a Blood Angelek hajói megérkeztek a rendszerbe a káosz erői egyből ostrom alá vették őket, és szinte azonnal végeztek a navigátorokkal és asztropatáikkal és az addig a káoszt nem észlelő legénységet is félelem és rettegés kerítette hatalmába. A space marineok ugyanakkor immúnisak voltak a félelemre kemény kiképzésüknek köszönhetően. 

A démoni hódító, Kyriss pedig egyenesen a primarkához intézett kihívást. Sanguinius összeszedte vezéreit és támadást szervezett a slaneesh horda ellen és annak ellenére biztos volt győzelmében, hogy ellenfeléhez hasonló kihívója még soha nem akadt. Legyőzőm és a Bosszú Angyala leszek – mondta híveinek!

Signus Prime minden szegletét démoni erők birtokolták és milliók teteme hevert az utcákon. A Blood Angelek megindították támadásukat, az égből érkezve merültek el a vérgőzös tekintetű kultisták tengerében a Bukottak Mezején. Sanguinius megfogadta, hogy Kyriss az ő keze által leli majd végzetét, ezért útja egyenest a démon odújába vezetett, a Jel Katedrálisába.

Ámde már a kapuknál olyan ellenfél álltja útját, mint eddig senki korábban, Ka’Bandha, Fő démon és Khorne Vérszomjas Fenevada. 

A Fenevad megpróbálta az Angyalt a káosz oldalára állítani találkozásukkor, Miért harcolsz ellenünk, Angyal? – kérdezte. Engem talán le tudsz győzni, de a káoszt ne is reméld. Uram, Khorne mindennél erősebb. A Császárod gyönge és ostoba, most is csak rejtőzik előlünk. Talán fél küzdeni?

Ezután Sanguinius mérgében felszólította a démont, hogy álljon el útjából, és engedje át őt, hogy megmérkőzhessen Urával. Ka’Bhanda ekkor elárulta Sanguiniusnak, hogy maga Horus csalta őket ide, és ő már úton van Terra felé seregeivel. Még egyszer megpróbálta a káosz oldalára állítani a primarkát, hogy csatlakozzon Khorne erőihez és pusztítsa el Kyrisst, hogy 
átvehesse a helyét a Signus rendszer irányítása felett. 

Sanguinius elutasította a vádakat Horusról, hogy lepaktált volna démonokkal és semmi sem ingathatta meg lojalitását a Császár felé. Ekkor nekirontott a démonnak és 10 veterán osztaga együttes erővel a bloodletterekre vetették magukat. Plazma lövedékek szaggatták szét a démonokat, míg az erőpáncélokat karmok tépték fel és az Angyal kardja többször is csengett a démon fejszéjén. 

Ellopva a kezdeményezést, Sanguinius hasbaszúrta Ka’Bhandat végzetes sebet ejtve. Ám a démon fájdalmában és dühében a 
földre teperte az Angyalt ostorának segítségével így sikerült fölétornyosulni hatalmas baltájával. Sanguinius gúnyolta a 
démont, hogy támadja meg és érezze ismét kardjának forró ölelését, de az visszakozott. Életben hagylak ezúttal, ember – 
mondta. Majd oly hatalmasat üvöltött, hogy a csatatéren több, mint 500 fia esett össze az Angyalnak és magát Sanguiniust 
is az eszméletlenségbe taszította.

forrás: https://spikeybits.com/2017/04/sanguinius-falls-blood-angels-battle-for-signus-lore.html