Tzeentch beavatottjai

Tzeentchet szokás a Sors Urának, a Nagy Összeesküvőnek és egy sor egyéb néven ismerni. Testvére a többi Káosz istennek és a szövetsége a Szarvas Patkánynak. Követői démonok és halandók egyaránt, kik a Halandó Birodalmak felett sereglenek, hogy állandó változást hozó varázslataikkal lángba borítsák a földet. A Tzaangor törzsek az ősi tudást rejtő zugokat kutatják és támadják meg, míg a kultistáik titokban azon dolgoznak, hogy előremozdítsák Istenük megannyi ismeretlen tervét. Tzeentch tervei sokrétűek, és örömmel követi nyomon sorsaik fonalának minden egyes kibontakozását. Démonjait őrületből és káoszból formálta, a rend és a törvény ellentéteként.

Történetük

Ő maga a testett öltött változás. Tzeentch egyike a nagyobb Káosz hatalmaknak, Khorne, Nurgle és Slaanesh testvére, és a Nagy Szarvas Patkány szövetségese, akit gyakran a panteon újoncának tekintenek. Tzeentch még az istenek között is a misztikus tanok vitathatatlan mestere, mivel a mágia természeténél fogva a legérzékenyebb a változásra. Ez nem azt jelenti, hogy Tzeentch őrülten veti magát a háborúskodásba, inkább azt, hogy sok ármánnyal és varázzsal lesz urrá a nyers erőn. A manipulálás számára lételem és ezt is részesíti előnyben ha diadalmaskodni akar. Valódi alakjában Tzeentch a legkülönösebb az istenek között, bőre állandóan változó arcokkal tarkított, amelyek egyszerre elkápráztatnak és gúnyolnak mindenkit, aki csak rá meri vetni tekintetét. Ha Tzeentch beszél, ezek az arcok újra és újra eltűnnek majd megjelennek, apró különbségekkel megismételve az elhangzottakat, vagy esetleg gúnyos kommentárokat hozzáadva az eredeti szavak megkérdőjelezésére. Tervei örökké változnak, és a halandók számára céljai elképzelhetetlenül bonyolultak. Sigmar visszatértét követően, a Realmgate háborúk utáni felemelkedése sem véletlen, hanem gondos tervezésről árulkodik.

A Nagy Játszma

Tzeentchnek a Nagy Játszma, a Káosz istenek végtelen harca, hogy egyikük végül uralkodhasson a többi felett. Az intrikák mesterének ez a játék nemcsak végtelenül szórakoztató, hanem korlátlan lehetőségeket is kínál. Tzeentch nemcsak a saját tervei megvalósításán fáradozik, hanem ugyanolyan figyelmet szentel az ellenség terveinek a meghiúsítására. Szövevényes tettek útján számos esetben fullasztotta kudarcba testvérei terveit. A Káosz Birodalma Tzeentch számára a Nagy Játszma színtere. Az egyik leghírhedtebb tette a Nagy Játékban az volt, hogy Khorne egyik legnagyobb démonját, Skarbrandot is képes volt rávenni, hogy megtámadja Tzeentch egyik személyes pártfogoltját. Tzeentch mágiával zabolázta meg Nurgle kertjét, és bár csak kevesen tudják a teljes igazságot, az ő mesterkedése vezetett Slaanesh eltűnéséhez is. A Halandó Birodalmak feletti uralom, csak újabb kihívást jelentett számára a Nagy Játszmában.

Tzeentch tervei ellentmondásosnak tűnhetnek azon megfigyelők számára, akik képesek egyáltalán felfedezni a ténykedését. A Káosz isten türelmes és hajlandó hosszú évszázadokon át várni, míg tervének magva gyümölcsöt terem. Egyaránt élvezetet lel az egyes tervek elkészítésében, és azok kibontakozásának a figyelemmel követésében.

A Boszorkányság Urának tevékenysége behálózza a Halandó Birodalmak minden helyét és követői Sigmar világának minden szegletébe őrületet és félelmet csempésznek. Ahol azonban Khorne és Nurgle akarja felvenni a harcot az Isten-királlyal, ott Tzeentch hosszú tervekkel készül a háttérben a harcra.

Amint Sigmar követői visszatértek a Halandó Világokba, soraikba máris beférkőztek a Káosz isten követői. A Changeling néven ismert démon az alakváltó mágia segítségével szaboltálta meg az új civilizációk egész hadát. Nyálas meggyőző szavaival számtalan az Isten-királyhoz hűséges alattvalót tévesztett meg. Hammerhal városában azonban útja véget ért és Sigmar ügynökei leleplezték melynek során végül menekülését warp tűz és démonhordák biztosították.

A Kristály Labirintus

Tzeentch a Kristály labirintus közepén ülve szövi újabb terveit. Khorne véres pusztaságával éles ellentétben áll Kristály Labirintusának ragyogása. Számtalan csillogó út vezet a szórt labirintusból mindenfelé. A horrorok mindenütt jelen vannak, és mágiaikat felhasználva továbbépítik a kristályfolyosókat. A Labirintus középpontjában a Lehetetlen Erőd áll, ám a külső régiókban szétszórva további kilenc erőd található. Ezek a Fraktál Erődök, amelyek elrendezése egy állandóan változó hierarchián alapszik. Minden egyes ilyen kaleidoszkópos torony a kilenc légió egyikének ad otthont, melyek élén a legerősebb démon áll.

A Káosz Birodalmában Tzeentch démonjai sosem múló harcot vívnak a többi Sötét Isten követőjével, hogy minél nagyobb területet birtokolhassanak. Szövetségek köttetnek és bomlanak fel szemvillanás alatt, ám senki sem tudja ezeket annyira kiaknázni, mint Tzeentch kegyeltjei. Tzeentch ugyanakkor a Halandó Birodalmakra is áhítozik, és követői százával hajtanak végre apróbb akciókat, amikkel a sors kerekét uruk malmára hajtják. Felkutatják a mágia forrásokat, anarchiát szítanak és megrontják az egyes birodalmakat. Ott ahol az illúzió vagy a manipuláció kudarcot vall, megannyi varázslattal borítják lángba a csatateret.

Örök Versengés

A Káosz Birodalma messze a Nap és a csillagok fényén túl található, távol minden valóságtól. Ott ahol a Káosz Istenek küzdenek egymással egy véget nem érő hatalmi játszmában. Amint az egyikük erőre kap, úgy a többi összeesküszik ellene. Csak a közös ügy egyesíti őket, de még akkor is minden isten első sorban saját és nem a szövetség érdekeit tartja szem előtt. A végtelen ármánykodás egyik istennek sem olyan kedves, mint Tzeentchnek, aki örömmel manipulálja őket.

Mindazonáltal minden Káosz Istennek van ellentéte, amelynek természete az ő saját antitézise. Tzeentch számára ez Nurgle, a Bomlás Ura. Nurgle szembeszáll Tzeentch ideológiáival és elfogadja a dolgok állását, a kétségbeesett lemondást és a változás szükségtelenségét. A két hatalom soha nem hagyja ki a lehetőséget, hogy összemérje erőit egymással, legyen szó a Káosz Birodalmában vagy a Halandó Világokban zajló háborúkról vagy a városok közötti intrikáról.

Újabban azonban Tzeentch emelkedik ki az istenek közül. Ghyranban, ahol korábban Nurgle kihívó nélkül uralkodhatott, Bul’ghoh pusztuló királysága Kairos Fateweaver kezei által veszett el. Nurgle Nagy Üstje mellől lopta el a gyógyíreket tartalmazó köteteket a Changeling, hogy annak segítségével diadalmaskodjanak a Ragály Urán. Ám nem minden terve jár sikerrel és követői közül egy sem meri említeni a Lom’nagini katasztrófát…

forrás: https://ageofsigmar.fandom.com/wiki/Disciples_of_Tzeentch